Muut järjestelyt

Ravien jälkeen "miten meni" -palaveri. Ajankohta myöhemmin.