Rata-alueen historiaa

Historiaa

Mäntän ja Vilppulan yhteinen hevosjalostusyhdistys teki v. 1933 päätöksen hankkia käyttöönsä alue, jolla sen jäsenet voisivat harjoittaa hevosurheilutoimintaa. Sotien jälkeen, v. 1947 seura teki ehdotuksen G.A.Serlachius –yhtiölle alueen hankkimisesta. Yhtiö luovuttikin hevosjalostusyhdistyksen käyttöön korvauksetta harjoittelualueen vanhalle ampumarata-alueelle, jonka suojeluskunta oli rakentanut 1930-luvulla. Ampumarata muutettiin raviradaksi v. 1951. Mäntän seudun Kilparata Oy perustettiin samana vuonna. Kuoreveden Hevosjalostusseura ry tuli raviratatoimintaan mukaan v. 1982.

Aivan alkuaikoina radalla pidettiin hevosten myyntipäivä kaksi kertaa vuodessa. Sunnuntaina 21.6.1953 radalla ravattiin ensimmäiset ravikilpailut.

Raviradalla on ollut aikojen saatossa monenlaista toimintaa: mm. Donin kasakat ovat vierailleet radalla – he esittivät venäläisten kasakoiden shown, moottoriurheilukilpailuja järjestettiin 1970-luvun alussa. Nykyisin rataa käytetään raviurheilun lisäksi mm. autokoulun pimeän ajon opetukseen, ja muutamia rock-konsertteja on järjestetty. Raviradalla on ollut lisäksi tamma- ja varsanäyttelyitä.

Vuonna 1999 rakennettiin Mäntän kaupungin arkkitehdin Jorma Tuomiston suunnittelemat valjastuskatos ja WC- sekä varastotilat. Alue siirtyi Kuoreveden Hevosjalostusseura ry:n omistukseen v. 2005. Seura kehittää aluetta vähitellen hevosurheilualueena.

Raviradan alueella on siirretty 1920-luvulla Mäntän kapearaitaisen rautatien Koskelan pysäkki. Mikään raviradan nykyisistä rakennuksista ei muistuta Koskelan pysäkkiä, mutta on todennäköistä, että rakennuksen hirsiä on käytetty v. 1930 valmistuneen asuinrakennuksen pystyttämiseen, mikä tänä päivänä toimii raviradan kahvila- ja kokoontumistiloina.